Politika privatnosti

Poćetak važenja: 22. novembar 2021.

1. Uvod

Dobrodošli na portal Bonzur.rs.

Agencija Live o Life (u daljem tekstu „mi“) upravlja bonzur.rs (u daljem tekstu „Usluga“).

Naša Politika privatnosti reguliše vašu posetu portalu bonzur.rs i objašnjava kako prikupljamo, čuvamo informacije koje proističu iz vašeg korišćenja naše usluge.

Koristimo vaše podatke za pružanje i poboljšanje Usluge. Korišćenjem usluge prihvatate prikupljanje i korišćenje informacija u skladu sa ovom politikom. 

2. Definicije

SERVIS označava veb lokaciju bonzur.rs kojom upravlja agencija Live o Life.

LIČNI PODACI označavaju podatke o živoj osobi koja se može identifikovati iz tih podataka (ili iz tih i drugih informacija koje imamo ili će verovatno doći u naš posed).

PODACI O UPOTREBI su podaci koji se prikupljaju automatski ili generisani korišćenjem Usluge ili iz same infrastrukture usluge (na primer, trajanje posete stranici).

KOLAČIĆI (Cookies) su male datoteke koje se čuvaju na vašem uređaju (računaru ili mobilnom uređaju).

KONTROLER PODATAKA je fizičko ili pravno lice koje (sam ili zajedno ili zajedno sa drugim licima) određuje svrhe i način na koji se lični podaci obrađuju ili trebaju obrađivati. Za potrebe ove Politike privatnosti, mi smo kontrolor vaših podataka.

OBRAĐIVAČI PODATAKA (ILI Pružaoci usluga) označava svako fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Kontrolora podataka. Možemo da koristimo usluge različitih dobavljača usluga kako bismo efikasnije obrađivali vaše podatke.

SUBJEKAT PODATAKA je svaki živi pojedinac koji je subjekt ličnih podataka.

KORISNIK je pojedinac koji koristi našu uslugu. Korisnik odgovara subjektu podataka koji je subjekt ličnih podataka.

3. Prikupljanje i korišćenje informacija

Prikupljamo nekoliko različitih vrsta informacija u različite svrhe da bismo vam pružili i poboljšali našu uslugu.

4. Vrste prikupljenih podataka

Lični podaci

Dok koristite našu uslugu, možemo od vas tražiti da nam dostavite određene lične informacije koje se mogu koristiti za kontaktiranje ili identifikaciju („Lični podaci“). Lične informacije mogu uključivati, ali se ne ograničavaju na:

 1. Adresa elektronske pošte
 2. Ime i prezime ili pseudonim
 3. Kolačići i podaci o korišćenju

U okviru opcije ostavljanja komentara, Bonzur.rs daje mogućnost korisniku da ostavi komentar na tekstove na sajtu. Svaki korisnik sam određuje šta će biti sadržaj komentara i koje ime-pseudonim će koristiti u predstavljanju. Svaki korisnik sam bira da li će i kojelične podatke učiniti javnim. Osim navedenih podataka, prilikom ostavljanja komentara na Bonzur.rs, mi prikupljamo datum i vreme kada je komentar ostavljen kao i IP adresu sa koje je komentar postavljen.

Podaci o upotrebi

Takođe možemo da prikupljamo informacije koje vaš pretraživač šalje svaki put kada posetite našu Uslugu ili kada pristupite Usluzi preko bilo kog uređaja.

Ovi podaci o korišćenju mogu uključivati informacije kao što su adresa Internet protokola vašeg računara (npr. IP adresa), tip pretraživača, verzija pretraživača, stranice naše usluge koje posećujete, vreme i datum vaše posete, vreme provedeno na tim stranicama, jedinstveno identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Kada pristupite Usluzi pomoću uređaja, ovi Podaci o korišćenju mogu da obuhvataju informacije kao što su tip uređaja koji koristite, jedinstveni ID vašeg uređaja, IP adresa vašeg uređaja, operativni sistem vašeg uređaja, tip Internet pretraživača koji koristite, jedinstveni uređaj identifikatore i druge dijagnostičke podatke.

Praćenje podataka kolačića

Koristimo kolačiće i slične tehnologije za praćenje aktivnosti na našoj usluzi i čuvamo određene informacije.

Kolačići su datoteke sa malom količinom podataka koji mogu uključivati anonimni jedinstveni identifikator. Kolačići se šalju vašem pretraživaču sa veb lokacije i čuvaju na vašem uređaju. Koriste se i druge tehnologije praćenja, kao što su svetionici, oznake i skripte za prikupljanje i praćenje informacija i za poboljšanje i analizu naše usluge.

Možete da naložite svom pretraživaču da odbije sve kolačiće ili da naznači kada se kolačić šalje. 

Primeri kolačića koje koristimo:

 1. Kolačići sesije: Koristimo kolačiće sesije za rad naše usluge.
 2. Bezbednosni kolačići: Koristimo bezbednosne kolačiće u bezbednosne svrhe.
 3. Kolačići za oglašavanje: Kolačići za oglašavanje se koriste da bi vam poslužili reklame koje mogu biti relevantne za vas i vaša interesovanja.

Ostali podaci

Tokom korišćenja naše usluge, takođe možemo da prikupljamo sledeće informacije: pol, godine, datum rođenja.

5. Korišćenje podataka

Live o Life koristi prikupljene podatke u različite svrhe:

 1. da pružamo i održavamo našu uslugu;
 2. da vam omogućimo da učestvujete u interaktivnim funkcijama naše usluge kada to odlučite;
 3. da obezbedi korisničku podršku;
 4. da prikupimo informacije kako bismo mogli da poboljšamo našu uslugu;
 5. za praćenje korišćenja naše usluge;
 6. za otkrivanje, sprečavanje i rešavanje tehničkih problema;
 7. za bilo koju drugu svrhu uz vašu saglasnost.

6. Zadržavanje podataka

Vaše lične podatke ćemo čuvati samo onoliko dugo koliko je neophodno za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Zadržaćemo i koristiti vaše lične podatke u meri koja je neophodna da bismo ispunili naše zakonske obaveze (na primer, ako smo obavezni da zadržimo vaše podatke u skladu sa važećim zakonima), rešavamo sporove i sprovodimo naše pravne sporazume.

Takođe ćemo zadržati podatke o korišćenju za potrebe interne analize. Podaci o korišćenju se generalno čuvaju kraći period, osim kada se ovi podaci koriste za jačanje bezbednosti ili za poboljšanje funkcionalnosti naše usluge, ili ako smo zakonski obavezni da čuvamo ove podatke u dužem vremenskom periodu.

7. Prenos podataka

Vaše informacije, uključujući lične podatke, mogu se preneti na – i održavati na – računarima koji se nalaze izvan vaše države, ili druge administrativne jedinice gde se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih u vašoj oblasti.

Ako se nalazite van Srbije i odlučite da nam pružite informacije, imajte na umu da podatke, uključujući lične podatke, prenosimo u Srbiju i tamo ih obrađujemo.

Vaš pristanak na ovu Politiku privatnosti praćen vašim podnošenjem takvih informacija predstavlja vaš pristanak na taj prenos.

Live o Life će preduzeti sve razumno neophodne korake kako bi osigurao da se vaši podaci tretiraju bezbedno i u skladu sa ovom Politikom privatnosti i da se neće izvršiti prenos vaših ličnih podataka organizaciji ili zemlji osim ako ne postoje adekvatne kontrole uključujući bezbednost vaših podataka i drugih ličnih podataka.

8. Otkrivanje podataka

Možemo otkriti lične podatke koje prikupljamo ili vi pružate:

 1. Otkrivanje za sprovođenje zakona.
 2. Pod određenim okolnostima, od nas se može zahtevati da otkrijemo vaše podatke ako to zahteva zakon ili kao odgovor na validne zahteve javnih organa.
 3. Drugi slučajevi. Vaše informacije možemo otkriti i:
  • izvođačima, dobavljačima usluga i ostalim trećim stranama koje koristimo za podršku našem poslovanju;
  • u cilju ispunjavanja svrhe za koju ste ih naveli;
  • uz vašu saglasnost u svim drugim slučajevima;
  • ako smatramo da je otkrivanje neophodno ili prikladno za zaštitu prava, imovine ili bezbednosti Kompanije, naših kupaca ili drugih.

9. Sigurnost podataka

Bezbednost vaših podataka nam je važna, ali zapamtite da nijedan metod prenosa preko Interneta ili metod elektronskog skladištenja nije 100% siguran. Iako nastojimo da koristimo komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati njihovu apsolutnu sigurnost.

10. Vaša prava na zaštitu podataka prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR)

Ako ste stanovnik Evropske unije (EU) i Evropskog ekonomskog prostora (EEA), imate određena prava na zaštitu podataka, obuhvaćena GDPR-om.

Cilj nam je da preduzmemo razumne korake kako bismo vam omogućili da ispravite, izmenite, izbrišete ili ograničite upotrebu vaših ličnih podataka.

Ako želite da budete obavešteni koje lične podatke o vama posedujemo i ako želite da oni budu uklonjeni iz naših sistema, pošaljite nam adresu na info@bonzur.rs.

U određenim okolnostima, imate sledeća prava na zaštitu podataka:

 1. Pravo na ispravku. Imate pravo da se vaše informacije isprave ako su te informacije netačne ili nepotpune;
 2. Pravo na prigovor. Imate pravo da uložite prigovor na našu obradu vaših ličnih podataka;
 3. Pravo ograničenja. Imate pravo da zahtevate da ograničimo obradu vaših ličnih podataka;
 4. Pravo na prenosivost podataka. Imate pravo da dobijete kopiju vaših ličnih podataka u strukturiranom, mašinski čitljivom i najčešće korišćenom formatu;
 5. Pravo na povlačenje saglasnosti. Takođe imate pravo da povučete svoju saglasnost u bilo kom trenutku kada se oslanjamo na vašu saglasnost za obradu vaših ličnih podataka;

Imajte na umu da od vas možemo tražiti da potvrdite svoj identitet pre nego što odgovorite na takve zahteve. Imajte na umu da možda nećemo moći da pružimo uslugu bez nekih neophodnih podataka.

Imate pravo da se žalite Organu za zaštitu podataka o našem prikupljanju i korišćenju vaših ličnih podataka. Za više informacija obratite se svom lokalnom organu za zaštitu podataka u Evropskom ekonomskom prostoru (EEA).

13. Pružaoci usluga

Možemo da angažujemo kompanije i pojedince da olakšaju našu Uslugu („Dobavljači usluga“), pružimo Uslugu u naše ime, izvršimo usluge u vezi sa Uslugom ili nam pomognemo u analizi načina na koji se naša Usluga koristi.

Ove treće strane imaju pristup vašim ličnim podacima samo za obavljanje ovih zadataka u naše ime i obavezne su da ih ne otkrivaju ili koriste u bilo koju drugu svrhu.

14. Analitika

Možemo koristiti usluge trećih lica za praćenje i analizu korišćenja naše usluge.

15. Oglašavanje

Možemo da koristimo usluge treće strane da vam prikazujemo reklame kako bismo pomogli u podršci i održavanju naše Usluge.

16. Remarketing

Možemo da koristimo usluge remarketinga za oglašavanje na veb lokacijama trećih strana nakon što ste posetili našu Uslugu. Mi i naši nezavisni dobavljači koristimo kolačiće za informisanje, optimizaciju i prikazivanje oglasa na osnovu vaših prethodnih poseta našoj usluzi.

17. Linkovi ka drugim sajtovima

Naša usluga može da sadrži veze ka drugim sajtovima kojima mi ne upravljamo. Ako kliknete na vezu treće strane, bićete preusmereni na sajt te treće strane. Preporučujemo vam da pregledate Politiku privatnosti svakog sajta koji posetite.

Nemamo kontrolu i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo kojih sajtova ili usluga trećih strana.

18. Privatnost dece

Naše usluge nisu namenjene za korišćenje od strane dece mlađe od 18 godina („Deca“ ili „Deca“).

Ne prikupljamo svesno lične podatke od dece mlađe od 18 godina. Ako saznate da nam je dete dalo lične podatke, kontaktirajte nas. Ako postanemo svesni da smo prikupili lične podatke dece bez provere saglasnosti roditelja, preduzimamo korake da uklonimo te informacije sa naših servera.

19. Promene ove politike privatnosti

Možemo s vremena na vreme ažurirati našu Politiku privatnosti. Obavestićemo vas o svim promenama objavljivanjem nove Politike privatnosti na ovoj stranici.

Obavestićemo vas putem elektronske pošte i/ili istaknutog obaveštenja o našoj usluzi, pre nego što promena stupi na snagu i ažurirati „datum stupanja na snagu“ na vrhu ove Politike privatnosti.

Savetujemo vam da periodično pregledate ovu Politiku privatnosti radi eventualnih promena. Promene ove Politike privatnosti stupaju na snagu kada se objave na ovoj stranici.

20. Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, kontaktirajte nas putem mejla: info@bonzur.rs.