Svetlana Savić, life coach: Da li ćemo sresti srodnu dušu u ovom životu?

Svetlana Savić je stomatolog i life coach, živi i radi niz godina u Veneciji u Italiji. Poseduje veliko znanje i iskustvo u radu sa ljudima, te nam ovoga puta govori o ljubavi, srodnim dušama, jako lepim temama. Poslušajte je.

Pričamo o ljubavi, o srodnim dušama. Šta ćete lepše od te teme. Mi se rađamo sami i naša duša se rodi sama u ovozemaljskom životu, tako je. Ali kada se naša duša rađa u svetu svetlosti, u svetu energije, ona se uvek rodi zajedno sa drugom dušom. Odatle potiče u ovozemaljskom životu ta naša potraga za ljubavlju, za jedinstvom. Neko ceo život traga za srodnom dušom, jer zna koliko je to lepo i koliko je to zapravo istinito.

Inkarniramo se hiljadama godina u ovaj život na zemlji, koji i sada živimo. Nažalost se retko vraćamo u ljubavnoj varijatni, partnerskoj, sa tom našom srodnom dušom. Ali ta srodna diša može da bude naše dete, naši roditelji, prijatelj, ili osoba koju smo sasvim slučajno ugledali i upoznali. I ako sa sedamdeset godina sretnete nekoga i osetite tu srodnost, ne grešite, jer nikada se ne zna kada će i da li će uopšte da se pojavi ta osoba u našem životu.

Mi se vraćamo u život na zemlji da naučimo da volimo. Ako želite da saznate više o tim stvarima, pročitajte knjige Majkl Njutna, sve je lepo objašnjeno, u njegovim knjigama ćete saznati mnogo više o našoj pravoj, energetskoj kući. Mnogo puta srodne duše žive zajedno i u ovozemaljskom životu, ali oni budu toliko dovoljni jedno drugom, da zapostave druge vrste ljubavi, zaborave da treba da nauče još nešto u životu. Nakon smrti se vraćaju, tj inkarniraju i dobiju druge zadatke.

Kada osetite vibraciju u drugom čoveku, osetite da je srodna duša, nema laži, nema greške. Ništa nije sigurno, pa ni to da ćete je sresti u ovom životu, ali važno je da ona postoji.

Ostavi svoj komentar